Jūgendstils un ekoloģija

VĒSTURISKĀS LABORATORIJAS
Ceturtā Jūgendstila sadarbības tīkla projekta „Jūgendstils un ekoloģija” (Art Nouveau & Ecology) ietvaros ir plānots rīkot piecas Vēsturiskās laboratorijas, kas veicinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Bezmaksas semināri apvieno izpēti un zināšanu un pieredzes apmaiņu par tēmām, kas interesē gan nozares speciālistus, gan jūgendstila cienītājus.
  

   Historical Lab 5
Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture, Riga, 5 September 2014

Know more
   
Historical Lab 4
Raw materials and Art Nouveau, Aveiro, 26 January 2013

Know more
   
Historical Lab 3
Nature, Creativity and Production at the time of Art Nouveau, Milan, 19 November 2011

Know more
   
Historical Lab 2
Tourism and the Preservation of Art Nouveau Heritage: a source for funding…a source of problems?, Barcelona, 4 June 2011

Know more
   
International symposium
Perception of Art Nouveau, Brussels, 4 and 5 December 2010

Know more
   
Historical Lab 1
The Art Nouveau Herbarium, Terrassa, 3 June 2010

Know more

With the support of the Culture Programme of the European Union

Responsible publisher: Bety Waknine, General Director,
Bruxelles Urbanisme & Patrimoine,
CCN - Rue du Progrès 80, B. 1, 1035 Brussels - Belgium