Jugendstil og økologi

HISTORISKE LABORATORIER
Det fjerde europeiske prosjektet fra Jugendstilnettverket, «Jugendstil og økologi», planlegger en serie på fem historiske laboratorier med deling av kunnskap på europeisk nivå som mål. Disse gratis studiedagene kombinerer forskning, erfaring og kunnskap for å nå profesjonelle og andre som er opptatt av jugendstilen.
  

   Historical Lab 5
Consistency of inner and outer spaces in European Art Nouveau architecture, Riga, 5 September 2014

Know more
   
Historical Lab 4
Raw materials and Art Nouveau, Aveiro, 26 January 2013

Know more
   
Historical Lab 3
Nature, Creativity and Production at the time of Art Nouveau, Milan, 19 November 2011

Know more
   
Historical Lab 2
Tourism and the Preservation of Art Nouveau Heritage: a source for funding…a source of problems?, Barcelona, 4 June 2011

Know more
   
International symposium
Perception of Art Nouveau, Brussels, 4 and 5 December 2010

Know more
   
Historical Lab 1
The Art Nouveau Herbarium, Terrassa, 3 June 2010

Know more

 

With the support of the Culture Programme of the European Union